پروژه طراوت در زمینی به ابعاد ۱۰ در ۲۰ متر، در محدوده‌ي بافت مسکونی منطقه فراز یزد قرار گرفته است. با توجه به درخواست کارفرما و نیازسنجی شکل گرفته، پروژه در سه طبقه شکل گرفت که طبقه همکف مخصوص مادر خانواده و طبقه اول و طبقه دوم مخصوص فرزندان خانواده است.

حجم و نمای شکل گرفته متاثر از همجوار ی‌ها و همسایگی‌های بناست. سعی شد با توجه به بافت و مصالح کار شده در همسایگی‌ها، مصالح غالب پروژه، آجر باشد که برای شخصیت‌دهی به نمای پروژه، پنجره‌ها داری کاراکتر منحصر به فرد باشند به گونه‌ای که با عقب رفتگی پنجره‌ها علاوه بر تامین نیاز به تابشبند، نما نیز دارای شخصیت خاص خود باشد.

عکسهای پروژه