تقسیم بندی شهر به پهنه‌هایی با کاربری خاص، مانند پهنه اداری موجود، حاصل تفکر مدرنیستی منسوخ شده ایست که همچنان در برخی شهرهای ایران دنبال می‌شود. موقعیت مرغوب سایت پروژه از نظر قرارگیری شهری، ما را بر آن داشت تا به تحلیل و بررسی بیشتر این پهنه و ارتباط آن بامحدوده خارج از این حصار اداری در مقیاس‌های کلان، میانه و خرد بپردازیم. حصار اداری که به دور این محدوده مرغوب از شهر یزد کشیده شده است، منجر به یکنواختی و عدم نفوذپذیری محله نیز شده است. بعبارتی می توان گفت عدم وجود عنصری که بتواند کیفیت‌ها و عملکردهای متنوعی را ارائه دهد در محدوده حس می شود.

سایت پروژه در یک پهنه اداری در مرکز شهر یزد قرار گرفته است. با رصد بیشتر محدوده طراحی دریافتیم که سایت در مجاورت دانه‌های شهری با کیفیتی است که دارای کاربری‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی، تفریحی و … هستند اما همچون همسایه‌ای است که چراغ‌های خانه‌اش را خاموش کرده است. این خاموشی معضلات متعددی از جمله تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی شبانه و اختلال در امنیت محدوده در ساعات غیر اداری را به همراه دارد. سوالی که تیم طراحی به دنبال پاسخ به آن بوده‌اند را می توان اینگونه مطرح کرد: چگونه یک ساختمان اداری می تواند با حفظ ماهیت عملکردی و فرمی خود، به برقراری دیالوگ با دانه های شهری مجاور خود بپردازد و همچون چراغی در نقش یک نشانه شهری، میزان حضورپذیری را در محله بالا ببرد. پاسخ به این سوال، منطق بیرونی پروژه را شکل می دهد.

بنا اندکی عقب می نشیند و فرش قرمزی در مقابل شهر پهن می‌کند. فضای شهری در جلوخان بنا شکل می گیرد و تا ریشه‌های بنا نفوذ می‌کند. با تعریف فضاهای کار اشتراکی و استارتاپی بعنوان فضاهای میانی، نفوذ شهر به داخل ساختمان تقویت می‌گردد. این فضاهای میانی به کمک یک وید میانی که منطق درونی بنا بر پایه آن شکل گرفته است به داخل طبقات اداری نفوذ می‌کنند تا بخش اداری، پویایی بیشتری داشته باشد. در پایان می توان گفت بنا به دنبال بیان روایتی است از جدایی پهنه‌ای از شهر که با حصارکشی‌های عملکردی خود، منجر به تحدید سهم شهروندان از فضاهای عمومی شهری با کیفیت شده است.

با توجه به مکان قرارگیری پشت ساختمان و دریافت نور از سمت جنوب غرب، سعی شد با ایجاد پوسته‌ای از جنس پنل خورشیدی شفاف، مجزا از دیواره حجم و با فاصله از آن، علاوه بر استفاده حداکثری از نور دریافتی جهت تولید برق، فضای مناسبی برای رشد گیاهان به وجود بیاید و امکان تعبیه بازشو در این جبهه جهت استفاده کارکنان نیز فراهم شود.

عکسهای پروژه