سایت مجموعه ویلای شکوفه گیلاس به مساحت تقریبی 1100 مترمربع در ده‌بالای یزد قرار دارد که بنا به درخواست کارفرما، به دو قسمت تقسیم گردید، تا در هر سایت یک ویلا به مساحت زیربنای تقریبی 200 مترمربع در دو طبقه طراحی گردد.
از خواسته‌های کارفرما در طراحی این مجموعه، توجه به حجم مجموعه و رویکردی متفاوت نسبت به ویلاهای مرسوم طراحی شده در منطقه بود. که در این راستا سعی شد چرخش حجم دو ویلا متناسب با سایت و در ارتباط با یکدیگر و در جهت ایجاد منظر مناسب در فضاهای داخلی باشد. همچنین توجه به حفظ پوشش گیاهی سایت سبب شد تا قرارگیری حجم دو ویلا، کمترین پیش روی به داخل سایت مجموعه را داشته باشد.